تمدید گواهینامه رانندگی

مدارک مورد نیاز برای صدور یا تمدید این گواهینامه عبارتست از:

- دو قطعه عکس سه در چهار جدید رنگی با زمینه سفید، تمام رخ، بدون استفاده ازعینک ، کلاه، کراوات و لباس نظامی با رعایت موازین اسلامی

- کپی کارت ملی

- اصل شناسنامه و فتوکپی صفحه اول و چنان چه تغییری در شناسنامه ایجاد شده است کپی صفحه توضیحات

- اخذ فرم تکمیل مدارک و مراجعه به یکی از پزشکان مورد اعتماد ناجا برای انجام معاینات (برای دریافت فرم معاینه ارایه مدارک یاد شده  الزامی است)

- برای تمدید گواهینامه رانندگی، اصل گواهینامه الزامی است 

- ارایه کد پستی 10 رقمی محل سکونت

-ارائه اصل فیش بانکی مبنی بر پرداخت چهار هزار تومان برای گواهینامه پایه یک، سه هزار تومان برای پایه دو و ......تومان برای موتورسیکلت به نام وزارت کشور

-ارائه اصل فیش بانکی مبنی بر پرداخت ......... تومان برای گواهینامه پایه یک و ........ تومان برای گواهینامه‌های پایه دو و موتورسیکلت به نام وزارت دارایی

- ارائه اصل فیش بانکی پرداخت جریمه دیرکرد به نام وزارت دارایی (به ازای هر سال دیرکرد از تاریخ پایان اعتبار گواهینامه پنج هزار  تومان)

- متقاضیان تعویض یا درخواست المثنی برای گواهینامه‌های گروه ب، افزون بر اینها باید اصل فیش بانکی پرداخت ...... هزار تومان به نام شرکت پژوهش و توسعه ناجی را برای صدور گواهینامه هوشمند همراه داشته باشند.

- اعلام گروه خونی (توسط آزمایشگاه‌های مشخص شده از سوی دفترهای فوق یا ارائه تصویر کارت پایان خدمت)

-افرادی که برای بار اول گواهینامه رانندگی پایه یک دریافت می کنند، با در دست داشتن معرفی نامه از سوی دفاتر پلیس +10 می توانند برای انجام  آزمایش اعتیاد به بیمارستان یا کلنیک مورد تایید راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی جهت تعویض گواهینامه مبلغ 60 هزار ریال است.

/ 0 نظر / 23 بازدید