لیست کامل جریمه های جدید رانندگی

حداقل جریمه‌های رانندگی در کشور از هزار تومان به سه هزار تومان و حداکثر جریمه نقدی از سی هزار تومان به دویست هزار تومان افزایش یافت.

رقم‌های جدید جریمه در سه گروه طبقه‌بندی شده است. جریمه برای کلان‌شهرها، جریمه‌های دیگر شهرها و جریمه روستاها.
گرانترین جریمه مربوط به رانندگی در حال مستی، یا پس از مصرف مواد روان گردان است و پلیس علاوه بر جریمه، گواهینامه راننده متخلف را به مدت شش ماه ضبط می‌کند و او را به دادگاه می‌فرستد.
بعد از این تخلف، رانندگی نمایشی، رعایت نکردن سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچی و دنده عقب رفتن در بزرگراه‌ها صد هزار تومان جریمه دارد و در صورتی که راننده دو تخلف همزمان انجام دهد ماشین به مدت سه روز توقیف خواهد شد.
در صورتی که تاکسی‌ها از تاکسی‌متر استفاده نکنند هم پلیس می‌تواند آن‌ها را ده هزار تومان جریمه کند.
ارزان‌ترین جریمه هم نه برای خودرها بلکه برای عابران پیاده است که در سواره‌رو حرکت کنند.
فهرست کامل جریمه‌های جدید را در اینجا ببینید .
/ 0 نظر / 22 بازدید