درآمد حاصل از قبوض جریمه راهنمایی ورانندگی چه می شود؟

درآمد حاصل از قبوض جریمه راهنمایی ورانندگی چه می شود؟
درآمد حاصل از جرایم رانندگی همه به حساب خزانه واریز می شود. سهم هر دستگاهی مشخص است که چه مقداربه آنها تعلق می گیرد.در مواردی هم که قانون مشخص کرده سهمی تعلق می گیرد مثل ساخت راه، خرید تجهیزات لازم. یکی از مواردی که دراین قانون برای جرایم پیش بینی شده تخصیص بخشی از این درآمدها به صندوق ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث به جهت حمایت از حقوق آسیب دیدگان در سوانح رانندگی است. دربسیاری از سوانح رانندگی ممکن است آسیب دیده قادر به مطالبه خسارتش نباشد، راننده مقصر فرار کرده یا بیمه نامه ندارد یا به هر دلیلی به او خسارت وارد شده و کسی نیست که این را جبران کند، این صندوق حمایت در قانون پیش بینی شده است . راهنمایی ورانندگی تکلیف دارد که امکان دسترسی رانندگان و مالکان وسایل نقلیه را به صورت وضعیت تخلفتشان از طریق اینترنت یا تلفن گویا فراهم کند و سامانه های الکتریکی را در اختیار مردم بگذارد .

منبع : بخشی از خبر http://www.humanrights-iran.ir/news-23612.aspx

/ 0 نظر / 6 بازدید