رمز (صکادرات) برای رانندگی صحیح چیست؟

برای سهولت کار ورودی به ماشین را که با دست چپ در را باز کرده و پای راست را وارد اتومبیل و سپس نشیمنگاه راننده و در پایان سر وگردن را وارد اتومبیل کرده تا شروع به کار یک هنرجو با کلمه ای به نام (صکادرات) آغاز میکنیم.

(ص)_ همان صندلی اتومبیل می باشد که از دوتا اهرم به نام اهرم ریلی (برای فاصله پای هنرجو تا پدالها طراحی شده است که باید از زاویه 90 درجه کمی بیشتر  باشد) دوم اهرم پشتی (برای فاصله دستهای هنرجو تا فرمان طراحی شده است که آن هم باید زاویه  90 درجه کمی بیشتر  باشد).

(ک)_ همان بستن کمربند میباشد (بدین صورت که ابتدا با انگشت شصت دست چپ کمربند را کشیده سپس با دست راست سگگ مخصوص کمربند را گرفته وآن را در جایش قرار می دهیم)

(آ)_همان تنظیم آینه وسط و کناری میباشد (برای تنظیم آینه وسط ابتدا ان را با دو انگشت اشاره وشصت دست راست گرفته بطوری که چراغ ترمز وسط شیشه عقب وسط خط زیرین آینه قرارگیرد تنظیم میکنیم. اما آینه کنار  برای تنظیم آن توسط اهرم داخلی آینه را جوری قرار میدهیم تا راحت فضای کناری اتومبیل مشخص شده ودستگیره در عقب اتومبیل ما در حاشیه پایین آینه و متمایل به وسط آینه باشد)

(د)_ همان دنده خلاص میباشد.(برای خلاص کردن دنده اگر دنده بالا باشد یعنی فرد{1-3-5}باید دست دنده را یک حرکت به پایین هدایت کرد.و در صورتی که دنده پایین باشد یعنی زوج{2-4-عقب} باید دست دنده را یک حرکت به بالا هدایت کرد.)

کسره زیر (د)_ همان معنای استارت را میدهد.(برای روشن کردن اتومبیل سه شماره روشن شماره یک قفل فرمان باز میشود.شماره دوروشن شدن پشت آمپر که باید به مدت زمان{4 ثانیه} صبر نمود تاصدای انژکتور قطع شود.شماره سه استارت زدن است که به سمت داشبورد اعمال میگردد.خاموش کردن شماره یک بستن سوِِِِئیچ به سمت خود راننده است شماره دو فشار دادن سوئیچ به سمت داخل وبرگشت آن به سمت خود راننده میباشد)

(ر)_ همان زبان راننده است یعنی راهنما زدن میباشد(راهنمای بالا یا سمت راست برای گردش به راست :پارک کردن:دنده عقب به کار می رود .راهنمای پایین یا سمت چپ برای گردش به چپ:و حرکت اولیه میباشد.مگر درحالت خاص یعنی جاده یکطرفه پارک کرده که در حالت حرکت راهنمای سمت راست را میزنیم.)

(ا)_ همان دنده یک نگاه به آینه کنار میباشد.(بطور کل برای دنده عوض کردن باید ابتدا جایگاه دنده ومسیر دنده را پیداکرد سپس دنده را جا زد .جایگاه دنده یک ودو چسبیده به صندلی راننده میباشد یک بالا ودو پایین میباشد .واما سه اوریب به سمت ضبط میباشد.چهار مستقیم به سمت پایین.ودنده عقب چسبیده به صندلی شاگرد به طرف پایین است.الزام به این که به هیچ عنوان دنده را نگاه نکنیم.)

(ت)_ همان پایین آوردن ترمز دستی است.( برای هدایت کردن ترمز دستی به سمت پایین باید آن را به طرف بالا کشید سپس دکمه قرمز را فشار داده بعد به سمت  پایین داد.در هنگام بالابردن ترمز دستی بدون فشار دادن دکمه آن را بالا میکشیم.)

/ 1 نظر / 4348 بازدید
من

با تشکر از لطف شما همه چیو توضیح دادی الا ب 1 ب 2 پ1 پ 2 تی 1 تی 2